Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
150.0 5.291 oz 11.5 4.4 9.5 3.6