Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
390.0 13.756 oz 20.0 7.9 4.5 1.75