Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
185.0 6.525 oz 12.0 4.6 8.5 3.4