Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
355.0 12.522 oz 15.5 6.0 10.5 4.1