Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
170.0 5.996 oz 11.0 4.25 10.5 4.2