Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
700.0 1 lb 8.691 oz 20.0 8.0 11.0 4.25