Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
550.0 1 lb 3.400 oz 16.0 6.4 8.0 2.9