Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
320.0 11.287 oz 14.0 5.5 7.0 2.75