Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
240.0 8.465 oz 13.0 5.1 6.0 2.3