Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
125.0 4.409 oz 9.5 3.5 4.5 1.75