Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
105.0 3.703 oz 9.0 3.5 4.5 1.75