Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
135.0 4.761 oz 9.0 3.5 5.0 1.8