Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
1550.0 3 lb 6.674 oz 26.5 10.25 13.5 5.25