Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
110.0 3.880 oz 12.0 4.25 7.0 2.75