Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
30.0 1.058 oz 1.5 0.5 5.5 2.25