Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
335.0 11.816 oz 27.0 10.5 6.0 2.5