Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
60.0 2.116 oz 7.2 2.75 4.8 1.75