Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
70.0 2.469 oz 2.5 1.0 8.5 3.0