Βάρος (gr) Βάρος (lb) Ύψος (cm) Ύψος (in) Μήκος (cm) Μήκος (in)
130.0 4.584 oz 26.0 10.0 8.0 3.5